ZWEISTEINi
in infiltracijske metode alternativne scene

Na kratko povzeto:
Dr. Hamer je napovedal, da bodo poskusili ustvariti Zweisteina - preprosto povedano, nekdo drug bi naj naredil njegova odkritja. 
Poslali so nam fotografijo strani iz knjige, ki prikazuje poskuse ponarejanja imena odkritelja železnega pravila raka. Torej je ta nevarna vrsta zatiranja znanja že v teku. Tudi priprave za izbris genija dr. Hamerja postajajo intenzivnejše: Obrekovanje in razvrednotenje dr. Hamerja, zanikanje njegove genijalnosti ter njegove neskončne človečnosti in ustrežljivosti.

"A. ZWEISTEIN"

Kaj je Zweistein?

ZWEISTEIN je igra besed Dr. Hamerja, ki jo uporablja, ko nas svari pred sovražnim prevzemom njegovega odkritja s strani ZWEISTEINA, kot se je verjetno zgodilo z Einsteinom oziroma Hasenöhrlom. Citat dr. Hamerja (Roparji in tatovi):

To me spet spomni »na primer«: Albert Einstein, ki naj bi bil matematično nepismen (abituro naj bi padel zaradi matematike »6«) – ki naj bi mu  njegova žena tako, da je (?) avstrijskemu profesorju fizike Hasenöhrlu, ki je umrl v prvi svetovni vojni, posthumno ukradla formulo E = mc2, zamolčala njegovo ime, vse preimenovala v "Einsteinova teorija relativnosti",  pomagala dobiti Nobelovo nagrado. Razen tega primera (ki je zame - glede na to, kar sem osebno izkusil - zelo verjeten), še nikoli nisem doživel, da bi nekdo posedoval toliko nesramnosti, da bi neko odkritje preimenoval, ponaredil in nato še proti izrecni volji odkritelja tržil.

Veliko ljudi se je v tem času obrnilo stran od radia, televizije in tiska. Propaganda je preveč očitna. Da bi te ljudi ujeli ali prestregli, se je v zadnjih desetletjih pojavila alternativna medijska scena. Vsem ne moremo oporekati, da stremijo k resničnemu poročanju, vendar gre pri večini za nadzorovano motenje, polinformiranje, zavajanje in infiltriranje alternativnega poročanja.

Vse več ljudi išče tudi alternativne informacije s področja »zdravja«. Žal v zmedi dezinformacij o Germanische, malokdo najde k viru dr. Hamerjeve založbe "Amici di Dirk". 
Poleg profesionalno zasnovanih internetnih platform, katerih vsebina je z vidika Germanische ničvredna, se najdejo tako površni in neumni članki o dr. Hamerjevem odkritju, da ni presenetljivo, da se resno zainteresiran človek s tem ne želi več naprej ukvarjati.

Za vdor v Germanische Heilkunde bodo povlečeni vsi registri, tako zdaj kot v prihodnje – tega se moramo zavedati.

Po tem, ko dr. Hamerja ni bilo mogoče znanstveno ovreči in tudi odvzem licence ni mogel ustaviti njegovega raziskovanja, ko poskusi atentatov niso uspeli in ga dvakratni zapor ni mogla zlomiti, je bilo v toku časa treba uporabiti druge metode. V 90-ih je zares butnilo.

 1. Blatenje: Dr. Hamerja so v javnih medijih žalil na najbolj nespodoben način, ga zasmehovali in prikazovali kot zločinca.
 2. Mediji in »kolegi« so njegov doktorat načeloma izpustili, čeprav mu ga nikoli niso vzeli. Vsi drugi pa se imenujejo profesorji in doktorji.
 3. Preimenovanje in ponarejanje njegovega odkritja v »alternativni sceni«: Njegovo odkritje Germanische Heilkunde, so namenoma, z umetno ustvarjenimi »novimi izumi«, ponaredili do nerazpoznavnosti . Dr Hamer je omenjen le malo ali pa sploh ne.
  → Meta Medizin, Biologie Totale, Psychoneuroimmunologie PNI, 5BN, Universalbiologie, Next Level, Leib-Seele-Biologie, BioLogisches Heilwissen, Biologika, 5 geistige Gesetze der Heilung, Die seelischen Ursachen der Krankheiten, "Neurophysiologie im Sinne der germanischen Heilkunde", NGM (Neue Germanische Medizin), Freyja, Psycho-Kinesiologie, Simplonik, Biologisches Dekodieren, Medicina Biologica, Holo-Medizin, Bioimmuntherapie, Bioneuroemotion, Lothar Hirneise,  in še veliko več - in potem so tu še tisti, ki ponarejajo pod starim imenom „Neue Medizin“ ali "GNM" .)
  V zadnjem času so se ljudje začeli osredotočati na "Germanische Heilkunde"– v zgornji džungli plagiatorstva se je novincem skoraj nemogoče znajti.
 4. Preimenovanje odkritelja – Ustvarjanje ZWEISTEIN-a ali več ZWEISTEIN-ov. (Z mnogimi odkritji, do katerih je prišel dr. Hamer, bi jih lahko mnogi uporabili.)
 5. Klevetanje in sramotenje dr. Hamerja. Rinjenje „ponarejevalcev“.

ZWEISTEINi

Primer iz ene knjige:

"Ljudje že dalj časa domnevamo, da pri boleznih obstaja povezava med psiho in telesom. Šolska medicina je to do danes ignorirala. Šele pred kratkim se je lahko uveljavila specializacija s tem raziskovalnim pristopom, psihonevroimunologija.

Leta 1981 ali 1985, tukaj se učenjaki prepirajo, se pojavi očitno prva sodobna tovrstna publikacija avtorja Roberta Aderja (ZDA) z njegovim "železnim pravilom raka", ki se glasi:

„Vsi raki ali raku podobne bolezni se pojavijo z (...) najhujšim, zelo akutno-dramatičnim in izolativnim konfliktnim šokom.(…)“.

Kaj torej to pomeni? Rak se vedno začne s psihološkim šokantnim doživetjem. Takoj, ko je publikacija izšla, se je uveljavljena medicina zgrnila nad gospoda Aderja in ga raztrgala na koščke.

Toda nekaj od njegove teorije je očitno pustilo sledi na njihovem razmišljanju, ker so na nekaterih klinikah ustanovljene delovne skupine na to temo. Tudi v Charité v Berlinu ..."

Gospod iz ZDA naj bi bil odkritelj "železnega pravila raka". To je neposreden primer ZWEISTEINa.

Analizirajmo besedilo te knjižne strani, da vidimo, kako se mešata laž in resnica, zato da ustvarijo zmedo:

„Ljudje že dalj časa domnevamo, da pri boleznih obstaja povezava med psiho in telesom. Šolska medicina je to do danes ignorirala.“
Šolska medicina ima za to psihosomatiko, če so zdravniki preveč nebogljeni pri postavljanju diagnoze.

„Šele pred kratkim se je lahko uveljavila specializacija s tem raziskovalnim pristopom, psihonevroimunologija.“
Nepravilno. Na tem področju so že desetletja pred dr. Hamerjevim odkritjem iskali ali raziskovali. Celo v starodavnih kulturah so domnevali, da gre za povezavo. O tem se izraža tudi dr. Hamer.

„Leta 1981 ali 1985, tukaj se učeni prepirajo, se pojavi očitno prva sodobna tovrstna publikacija avtorja Roberta Aderja (ZDA) z njegovim "železnim pravilom raka", ki se glasi:“
Prederzen ponaredek. Dr. Hamer je leta 1981 odkril "železno pravilo raka" in "Dirk Hamerjev sindrom", svojo habilitacijsko nalogo je predal na Univ. Tübingen je predložil in bil zavrnjen! Zdi se smešno, vendar je nevarno, kako se tu preprosto govori, da si »učenjaki« še niso povsem enotni, kdaj naj bi ga gospod »odkril«. Poleg tega je bil 1. biološki naravni zakon  spremenjen v "železno pravilo raka".

„Vsi raki ali raku podobne bolezni se pojavijo z (...) najhujšim, zelo akutno-dramatičnem in izolativnim konfliktnim šokom.(…)“.
Nekako zveni kot dr. Hamer, toda tisto, kar ni omenjeno v oklepajih in popolnoma manjka (...), je DHS, Dirk Hamerjev sindrom. Videti je, da DHS še ne bo zamenjan z lažnim imenom.

"Kaj torej to pomeni? Rak se vedno začne s psihološkim šokantnim doživetjem.."
Radi bi pretihotapili psihologijo v Germanische...Definicija dr. Hamerja dobesedno: "Vsak smiselni biološki poseben program narave ® (SBS) nastane z DHS-om, t.j. z nekim najtežjim, zelo dramatičim in izolativnim konfliktom - šokantnim doživetjem, sočasno na treh ravneh: psihi - možganih - organu. DHS je hud, zelo akuten, dramatičen in izolativen konfliktni šok, ki posameznika ujame "na napačni nogi" ..." Vsakdo lahko prebere trenutno podrobno definicijo v dr. Hamerjevih novejših knjigah.

"Takoj, ko je publikacija izšla, se je uveljavljena medicina zgrnila nad gospoda Aderja in ga raztrgala na koščke."
V „Einer gegen alle“  (Sam proti vsem) lahko preberemo, kako je bil dr. Hamer raztrgan na koščke, če lahko visoko kriminalni, brutalni teror tako imenujemo.

"Toda nekaj od njegove teorije je očitno pustilo sledi na njihovem razmišljanju, ker so na nekaterih klinikah ustanovljene delovne skupine na to temo. Tudi v Charité v Berlinu ..."
To nam je poznano. Povsod se izvajajo psevdoraziskave, čeprav so povezave dobro znane že od leta 1981. Dr. Hamerju je justiciar Schwarzkopf (Univerza v Tübingenu) potrdil, da je bilo njegovo odkritje za zaprtimi vrati preverjeno. Leta 1998 je Univerza v Trnavi prvič potrdila vse biološke naravne zakone Germanische Heilkunde. Leta 2005 je bilo celo odkrito rečeno, da veljata 1. in 2. biološki zakon narave za priznana (Merrick).

***

V svoji habilitacijski nalogi leta 1981 je dr. Hamer napovedal, da bodo zanikali njegov DHS (Dirk Hamerjev sindrom)!! Resnica je, da je do teh odkritij prišel popolnoma sam, kljub nasprotovanju svojih zavistnikov in sovražnikov (Zapuščina).

Citat dr. Hamerja (habilitacijsko delo 1981)

Četudi bo kasneje veliko kolegov trdilo, da HAMERJEVEGA SINDROMA (DHS) ni odkril Hamer, ampak da so ga v bistvu že vsi vedeli in zatrjevali, je zagotovo pravilno, da je bila psiha kot osebnostna struktura ali nekaj v smislu trajne preobremenjenosti s stresom pogosto povezana z rakom. Toda še nikomur ni uspelo dokazati natančne povezave in odkriti sistema, kako sta psiha in rak lahko med seboj povezana... Dogodki v zvezi s smrtjo mojega sina Dirka so bili izhodišče za moja razmišljanja. Zato sem sindrom poimenoval po svojem sinu DIRK-HAMER-SINDROM.

Na tem danem, zelo alarmantnem primeru postane še bolj jasno, kako pomembno je, da poznamo zgodovinske dokumente dr. Hamerja in jih damo v javnost. Vsakdo mora biti obveščen o zatiranju znanja Germanische Heilkunde! Odkritelja Germanische Heilkunde želijo preimenovati tako, da počasi in neopazno vsadijo v možgane ljudi drugo IMEustvariti zmedo in negotovost! Na primeru dr. Hamerja vidimo, kako zopet hočejo potvoriti zgodovino!

Na tem mestu vas prosimo, da nam sporočite morebitna preimenovanja ali zamenjave odkritelja (tudi v tujih jezikih) in posredujete vir. Tako lahko zelo pomembno prispevate!


Namen in cilj ZWEISTEINov

Tudi glede tega se je dr. Hamer že jasno izrekel. Citat dr. Hamerja:

Odpor proti Germanische Neue Medizin® in še posebej proti meni prihaja po vsem svetu vedno iz iste smeri, in sicer iz vrst tistih, ki Germanische Neue Medizin® kradejo in hočejo biti njeni odkritelji.
Naj bi obstajala prava GERMANISCHE samo za "izbrane", in tista razcepljena, razdvojena in ponarejena GNM za "navadno ljudstvo".

Uradni Zweistein bi torej naj "ponovno odkril" Germanische za sodrgo, "izbranci" pa delajo naprej pravo GERMANISCHE - le da to zaradi dr. Hamerjevega železnega odpora ni več mogoče. Zato je sedaj naloga razbiti Germanische na veliko majhnih delov, za kar je iz klobuka pričaranih veliko ZWEISTEINov, glej zgornji primer.

Na kratko:
Še naprej nas ubijajo s kemoterapijo in morfijem. Poleg tega se lahko tisti, ki so odgovorni za smrti ljudi zaradi "zdravljenja" (kemoterapija, morfij ...), cepljenja in pandemije itd., temu izognejo – brez posledic. To pa seveda dr. Hamerjem, odkritelj Germanische Heilkunde onemogoča.

Citat dr. Hamerja (iz Pismo Lanki 2006)

Štefan, ali ti ni jasno, da če bi imeli poštene sodnike - ki jih nimamo - bi na tisoče velikih in malih množičnih morilcev  vse življenje sedelo za rešetkami, vključno s svojimi sostorilci; profesorji, sodniki, politiki, novinarji, mediji itd. 

Klevetanje dr. Hamerja in dejanje "izboljševalcev"

Na kratko:
Odkritelja, ki ga nihče več ne jemlje resno, ker ga, predvsem na alternativni sceni, vse bolj obmetavajo z umazanijo in sramotijo ​​, je seveda na koncu veliko lažje zamenjati z drugimi (ZWEISTEINi).
 

Primer klevetanja dr. Hamerja:

Te izjave gospoda Lanke so morda stare že nekaj let, vendar se do danes niso spremenile. V aktualnih predavanjih celo Stefan Lanka opisuje dr. Hamerja kot rasista s paranojo. Signali namesto Hamerjevih žarišč ali travma namesto DHS so le majhni primeri njegovega napačnega predstavljanja Germanische Heilkunde, ki bi jo želel svojemu občinstvu vsiliti kot "Biologija po Hamerju". Ima širok doseg v nemško, špansko in angleško govorečih državah – tega ne gre pozabiti.

OPOZORILO !
Video odlomki v naslednjem videu so lahko moteči. 
NI PRIMERNO ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE!

https://odysee.com/@germanska-heilkunde-dr-ryke-geerd-hamer-SLO:4/ikone-upora-nadaljevanje-stefan-lanka:4

 

Obrekovalci in "izboljševalci" iz domnevno alternativnih scen se zavzemajo postaviti pod vprašaj dr. Hamerjevo odkritje, s tem, ko hočejo največjega genija vseh časov "izboljšati" (= ustrezno prilagoditi njihovim idejam = potvarjati). Celo se hoče njegovo odkritje "razširjeno" vedeti (= ponarejeno)!

Primer izboljševalca: „Moje razumevanje bolezni in zdravljenja je na prvi pogled zelo podobno razumevanju znanega in kontroverznega zdravnika dr. Rykea [Geerda] Hamerja. Nekaj ​​stvari pa je spregledal in jih ni prepoznal...“

Ta izboljševalec pusti domišljiji prosto pot in na koncu nadomesti konfliktolizo s svojim Mohrovim kvantom. Smo tu našli ZWEISTEIN za konfliktolizo?

So morda med izboljševalci res ZWEISTEIN kandidati? Tekma za največji kos pogače Germanische se je zagotovo že začela.

Obrekovanje in "izboljšava" dr. Hamerja na primeru Ivana Kovala:

Alternativna revija raum&zeit je leta 2008 objavila članek Ivana Kovala pod naslovom "Krebsrebell in der Diskussion". V članku ni samo očrnil dr. Hamerja, ampak je v bistvu celotno njegovo odkritje predstavil kot napačno - in hinavsko pravi: "...Ni moj namen omalovaževati velikega prispevka dr. Hamerja k razumevanju razvoja raka..." To je taktika, ki jo uporabljajo domnevni poznavalci in širitelji Germanische, vključno s Stefanom Lanko - po motu: "Dr. Hamer je odkril to in ono pomembno stvar, toda v bistvu se moti".

Na Kovalov članek se je dr. Hamer odzval z izjavo za javnost, v kateri med drugim izvemo, kakšno vlogo je imel Ivan Koval pri Trnavski zaroti. Ta dokument je  izrednega pomena za razumevanje, kako prikrito zatirati znanje z vrtenjem in mešanjem!!  Iz tega sledijo dr. Hamerjevi citati:

...Koval je bil takrat osrednji slepar v Trnavski zaroti.
Zdaj pa pride isti diskvalificiranec, ki je s kölnskim pravosodjem in trnavsko univerzo organiziral grozljiv zločin in hoče ovreči "Germanische".

...O nekaj vprašanjih bi bilo morda vredno razpravljati. Večina pa jih kaže, da rabin(?) Koval pravzaprav očitno ni razumel čisto nič o dejanski Germanische Neue Medizin®, ki jo zlonamerno le enkrat napačno poimenuje „Neue Germanische Medizin“ , sicer pa le „Neue Medizin“.

...Vse bi radi poenostavili s psihološkim izrazom čustva in skozi zadnja vrata spraviti psihologijo nazaj v igro.

Sodobna priča Ewa Leimer je Kovalu postavila naslednje vprašanje: Si dobil naročilo, da napišeš to psevdorazpravo?

!! V več jezikih krožijo tudi knjige o dr. Hamerju, ki ga že v naslovu sumijo, da je nor in ob njegovo genialnost postavijo vprašaj! Če to ni globalno klevetanje, kaj je potem? Dr. Hamerja, ki je vse v Germanische Heilkunde sam odkril, ki nikoli ni ničesar zahteval od svojih pacientov, ki je bil oropan in kljub terorju, psihoterorju in mučenju ni izdal Germanische– je na umazan način prezrt. To so zarod brezdušja, kalkulacije hladnih kreatur, te do življenja sovražne šrot družbe.

Odkritje brez odkriteljev skozi medije

Uporabijo terminologijo iz Germanische, zamolčijo Germanische in se vedejo, kot, da je to vedno bilo tako, kot, da se je tako vedno imenovalo – BREZ IMENA odkritelja. Saj si bodo kasneje naenkrat izmislili nekoga novega in iz nič izvlekli na plan !!??

Primer časopis BILD Zeitung, :

Bild klicken ⇑

Citat časopis Bild Zeitung,:

"Po poročanju "Science Daily" so raziskovalci z Univerze Ben-Gurion v Tel Avivu povprašali 255 pacientk z rakom dojke in 367 zdravih kontrolnih oseb o njihovem odnosu do življenja in drastičnih doživetjih, zaradi katerih so bili še posebej srečni ali depresivni. Rezultat: posebno boleče doživetje poveča tveganje za nastanek raka dojke za celih 60 odstotkov."

 

Dr. Hamer je nato poslal pismo časopisu Bild Zeitung in RA Koch upravnemu sodišču Baden-Württemberg.

Citat dr. Hamerja:

Hura!

Ali lahko zdaj pride Germanische Neue Medizin do izraza ali se bo kmalu imenovala Ben Gurionova medicina ali Izraelska medicina?

Veseli smo pametnih izraelskih raziskovalcev, ki so odkrili, da so konfliktni šoki pogosto vzrok raka na dojki pri ženskah.

Zdaj tudi vsi razumejo, zakaj sem bil v 27-letni kampanji večnega medijskega atentata: čudežni zdravilec, šarlatan, zaprite ga, pretepite ga do smrti... zakaj atentati name in zapor in več desetkrat bi moral biti psihiatriziran, ker sem menda sem tako nor, da verjamem - in celo 30-krat dokažem - da konfliktni šoki povzročajo raka.


P.S. – Zdaj z aplikacijo!

Za potvarjanje Germanische do nerazpoznavnosti in preimenovanja vemo že dolgo.

Zadnje čase pa se želi Germanische poenostaviti za vse, hudobno rečeno: »Germanische za telebane.« Tako imenovani laiki naj bi se zdaj zlahka učili Germanische.

Tukaj se ljudem že na začetku namiguje, da je v Germanische najtežja stvar nekaj medicinskih izrazov. A vsak si jih lahko čez čas zapomni  in nikakor niso najpomembnejše v Germanische. Nov način razmišljanja – biološko razmišljanje – je za večino velika ovira in je še dosti težje zaradi indoktrinacije od zgodnjega otroštva. Moraš razmišljati in se biti sposoben spremeniti. Moraš se naučiti živeti to biološko razmišljanje. S ponudbo "Germanische za laike" samo izsilimo odvisnost od zdravnikov ali terapevtov. Resnica je, da jih ni –  dr. Hamer "ni več"!

Kdor tega ne razume, je še vedno obtičal v stari indoktrinaciji, ki so jo stoletja vsajali in vbijali v rodove pred nami, da bo REŠITELJ, ODREŠENIK, pomagal laikom (ubogim grešnikom), seveda za primerno plačilo (odpustek, naročnina, abonma itd.).

Ta zakoreninjena prepričanja, kakršna koli že so, prebivajo v vsakem kotičku našega obstoja, v najbolj neopaznih kotičkih uma in duše.

Številni iskalci ali tisti, za katere pravijo, da so se prebudili, so prav tako nahranjeni z besedami, ki jih želijo slišati, in stvarmi, ki so jim udobne. Mnogi nasedejo tej površini, saj se ljudje odzivajo na znano in želijo hitro izpolnitev svojih želja – vsebina pa spet ni nič drugega kot nadzorovano zavajanje, s katerim se da čim več zaslužiti.

Na kratko:
Da bo vsem zelo enostavno, je zdaj Germanische na mobiltelu. Mnogim se zdi praktično, da vse počnejo s pametnim telefonom. Ampak to ni tako zelo pametno. Neumna predstava, da lahko s klikom miške najdeš in rešiš svoj konflikt, nima nobene zveze z Germanische in suverenostjo. Staro zdravniško razmišljanje »Za vsako bolezen obstaja zdravilo« ali »Povejte mi, kaj pomeni, če imam kurja očesa na levem stopalu« je preteklost. Toda poslovni modeli so zasnovani zato in vsakdo želi biti prvi.
(Za informacijo in ozaveščanje zgodovinski dokument: dr. Hamer o "zdravniku" prihodnosti).

 • Kako naj bi mobilna aplikacija ali podcast »pomagal« pri SBS?
 • Kako naj bi klepet v družabnem omrežju z ljudmi, ki jih sploh ne poznate, podprl nekoga, ki potrebuje ob SBS-u neposredno oskrbo, ali prijateljsko podporo?
 • Kateri samostojen in neodvisen človek plača abonma za tako ali tako neuporabno storitev?

Privrženci tihotapskega dela in kandidati ZWEISTEIN nimajo pomislekov, da bi ob vsaki priložnosti prodali ukradeno, ponarejeno odkritje (gojimom "olajšano" Germanische).
Za to obstajajo različni poslovni modeli: za intelektualce, ezoterike, lateralne mislece, ideologe New Agea, nezadovoljne s sistemom, mlade in stare itd.

 

 • Na sliko z mobitela: Barve v Germanische odražajo sistematiko. Siva ni dr. Hamer  original (izguba sistematike)! + tipična taktika tatov, da bi se izognili preganjanju zaradi avtorskih pravic.

***

Ampak na koncu si SAMO TI!!! Dokler bomo morali obstajati pod tem nehumanim smrtnim režimom, bo tako. Vse ostalo je mazanje oči.

!! Pogubno pri vseh številnih ponudbah je, da so čisto medicinsko posredovanje. V bistvu želijo ponuditi domnevno pomoč, da se znebite simptomov. Nihče ne govori o tem, da v šrot družbi, v kateri živimo, biološki potek SBS skoraj ni več mogoč in škode, ki zaradi tega nastane, ni več mogoče odpraviti – zagotovo ne z nasveti v aplikaciji ali klepetu.  "Daj mi nasvet" - piše tam. O učinkih šrot družbe bi lahko polnili knjige. Že samo tisto, kar je storjeno pred rojstvom, je človeška tragedija– invalid od rojstva, zaradi šrot družbe. Tudi mame se ne morejo ali nočejo več obnašati biološko in se niti ne zavedajo nevarnosti te šrot družbe!!

Na kratko:
Z medicinskim pristopom nas odvračajo od dejstva, da predstavlja šrot družba osnovni problem, in je odgovorna za nebiološko potekajoče SBSe ter za zgodnjo-invalidno populacijo.

Germanische Heilkunde se moramo naučiti zase  in jo ponotranjiti v CELOTNI SISTEMATIKI! Če kaj MANJKA ali se dodaja (»izboljšuje«), je to sveto, rešilno, življenja polno znanje NEUPORABNO!

Največji genij vseh časov, naš dr. Ryke Geerd Hamer, je potreboval leta, da je odkril, kar nam je zapustil. Vzdržljivost, delavnost, vztrajnost, intuicija, daljnovidnost ... so vse lastnosti, ki so potrebne ali se jih je treba naučiti, za pridobitev znanja o Germanische in da se to znanje  prenese na potomce.

Od tega je odvisno lastno življenje in prihodnost človeštva!

Germanische JE EDINA, na kateri lahko gradimo in obnavljamo.

Življenje z Germanische Heilkunde zacveti – in vse drugo se končno konča.

Citat dr. Hamerja:

V tej duhovno-lunini pokrajini bo Germanische heilkunde vrnila pot do naših intuitivnih, individualnih veščin, ki smo jih izgubili in do naravnega in biološkega sobivanja vseh živih bitij.

Bodite zaupanja vredni! Viva la Medicina Sagrada®!

Germanische Heilkunde THING
1. Juni 2023