Pojasnilo k potrditveni izjavi Univerze v Trnavi

O poteku verifikacije Neue Medicin, dne 11.9.1998

 

Od 11.septembra 1998, je z dne 8. in 9. septembra preverjena verifikacija NEUE MEDIZIN, uradno odobrena s strani Univerze Trnava (Tyrnau).

Ta dokument so podpisali prorektor (matematik), dekan (onkolog) in predsednik znanstvene komisije, profesor psihiatrije.

Zatorej ne gre dvomiti v kompetence podpisnikov.

Univerze v zahodni Evropi - zlasti univerza v Tübingenu - že 17 let odločno zavračajo izvedbo take ponujene znanstvene preverbe.

Čeprav je v zadnjih nekaj letih že veliko zdravnikov izvedlo preverjanje teh naravnih zakonov NEUE MEDIZIN na 26 javnih konferencah, na katerih so bili vsi primeri vedno povsem pravilni, ti dokumenti (tudi notarsko overjeni) niso bili priznani.Vedno in povsod se je "trdilo", da dokler tega preverjanja uradno ne opravi univerza, to preverjanje ne šteje - in dokler se to ne bo zgodilo, je "priznana" konvencionalna medicina.

NEUE MEDIZIN, ki je sestavljena iz 5 bioloških naravnih zakonov - brez dodatnih hipotez - in velja enako za ljudi, živali in rastline, je tako jasna in logično skladna, da bi jo lahko, kot vidite, vedno preverili na vsakem primeru, in seveda bi jo morali preveriti, če bi to kdo le hotel.

Medijski atentat, medijske kampanje in medijski sovražni govor ali prepoved poklica, pa tudi različni poskusi atentatov in grožnje prisilne psihiatrizacije (zaradi izgube realnosti), vse do zapora ((za trikratne brezplačne informacije o NEUE MEDIZIN) za to sem sedel  več kot 1 leto)) ne nadomestijo znanstvenih argumentov, da bi ovrgli znanstvenega nasprotnika. Ali ni bilo zatrtje znanja - kot je zdaj vidno - zgolj izraz čistega nasilja, da bi ohranili moč in posest starodavne medicine?

NEUE MEDIZIN je medicina prihodnosti.

Z nadaljnjim preprečevanjem je zločin proti človeštvu vsak dan še večji!

V uradnih statističnih podatkih, kakršni so v nemškem centru za raziskave raka v Heidelbergu, je znova in znova mogoče prebrati, da je med pacienti, ki se zdravijo s konvencionalno medicino , s kemoterapijo, po 5 letih zelo malo živih.

Državno tožilstvo v Wiener Neustadtu je, v nasprotju z zgornjim, moralo priznati, da je bilo od 6.500 naslovov pacientov, ki so bili zaseženi med hišno preiskavo "Centra za NEUE MEDIZIN" v Burgauu (večina jih je obolela za napredovalim rakom), tudi  po 4 do 5 letih še vedno živih več kot 6000 (več kot 90%).

Zahteva (preverjanje s strani univerze) je zdaj izpolnjena. Zdaj imajo pacienti pravico, da se končno konča najbolj grozljiv in najhujši zločin v človeški zgodovini in da imajo vsi enako možnost, da uradno postanejo zdravi v skladu s 5 biološkimi naravnimi zakoni NEUE MEDIZIN.

Zato kličem vse poštene ljudi in jih prosim za pomoč.

Dr. med. Ryke Geerd Hamer
(podpis)