UVOD v GERMANISCHE HEILKUNDE®

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Statistika v dosedanji medicini

Kot prvo je pomen in namen statistike prikazati vrsto dejstev, na primer v krivuljnih diagramih. Nato je predstavljen še en niz dejstev. V tretje je krivulja ali parameter A postavljen v vzročni odnos s krivuljo ali parametrom B. Vsebina krivulj je naključno izbrana in vnesena. Izračun in iz njega sledeč končni sklep sta formalno pravilna.
Tako imenovane ugotovitve v šolski medicini so bile vedno pridobljene le statistično.  Dokler se seštevajo dejstva, je statistika legalna. Kjer pa je treba dejstva iz različnih serij statistično in vzročno povezati, postane stvar napačna.

Primer: Štorkelj je vedno manj ... Seveda. Dojenčkov je vse manj. Seveda. Iz tega statistično sledi: saj so vendar štorklje prinesle dojenčke. Pastirji na Kavkazu redko zbolevajo za rakom. Pastirji na Kavkazu jedo veliko ovčjega sira. Statistični zaključek: Ovčji sir je antikancerogen, preprečuje raka (znanstveno delo profesorja za profilakso raka na Univerzi Heidelberg/Mannheim). 
Po mojem mnenju je statistika sama po sebi zelo kontroverzna oblika tako imenovane znanosti.

Primer
a) proizvedlo se bo več avtomobilov 
b) zgrajenih bo več cest 
Možnosti statistične povezave: 
1. Ker je bilo več avtomobilov, je bilo treba zgraditi več cest 
2. več cest je bilo zgrajenih, več avtomobilov je proizvedenih

Ker je o večini pojavov na voljo le omejeno število informacij (glede na težave pri zbiranju osnovnih informacij), se v resnici statistični podatki zbirajo predvsem tam, kjer jih je razmeroma enostavno zbrati: na primer statistika umrljivosti v povezavi z geografsko, prehransko, onesnaženostjo zraka itd. statistiko.
Pri tem je bila napaka vedno ta, si iz enega izmed sto možnih razlogov izbrati tega, za katerega se je zdelo, da ustreza in iz njega skonstruirati statistično verjetnost, preostalih možnosti pa sploh ne preučiti. Kajti dejstvo, da pastirji na Kavkazu skozi vse leto niso imeli skoraj nobene resne možnosti za konflikt, sploh ni bilo obravnavano kot vzrok.

Podobne nenavadne rezultate je na primer mogoče dobiti, če v skupino zberete revne ljudi iz socialno šibkejših okolij, kot je temu skoraj vedno tako, ko izvajajo študije na območjih z močno onesnaženostjo zraka z industrijskimi izpušnimi plini ali drugimi onesnaževalci in jih primerjajo z drugo skupino ljudi, ki živijo na neonesnaženih območjih. Za ljudi, ki živijo v Bitterfeldu ali Leuni, se seveda domneva, da je odločilni dejavnik visoka stopnja onesnaženosti okolja.

Prezrta so vprašanja kot:

  • Kakšna je socialna razslojenost prebivalstva, ki jo je treba preučiti?
  • Ali prihajajo iz območij z visoko brezposelnostjo ali ogroženo brezposelnostjo zaradi odpuščanja delovnih mest, množičnih odpuščanj, kot je na primer v močno prizadeti težki industriji?
  • V kolikšni meri je ozaveščenost na območju z visoko onesnaženostjo okolja v kombinaciji z negativnimi senzacionalnimi poročili v tisku konfliktni dejavnik? (Primer: marca letos so se v tisku več dni pojavljala »grozljiva poročila« o tem, da so se nekateri dojenčki rodili brez rok. To naj bi bilo zaradi onesnaženosti vode v Severnem in Baltskem morju, kjer so matere dojenčkov zaskrbljene za njihovo življenje!)
  • Ali je mogoče, da so brezup, revščina in strah pred hudo boleznijo, v kateri morajo živeti na primer ljudje v Bitterfeldu ali Leuni, pred in po »Wende« (mirna revolucija) veliko bolj statistično relevanten dejavnik pri razvoju bolezni?
  • Kakšna je, iz vidika konflikta,  interakcija nižjega družbenega razreda (z njegovii posledičnimi omejitvami) in zavestjo npr. v nekem poklicu kjer se dela s snovmi, ki naj bi bile rakotvorne?

Seveda do sedaj ne obstaja statistika z vidika Germanische Heilkunde® (prej: Neue Medizin, Germanische Neue Medizin). Tu bi prišle v poštev povsem drugačne razlage, ki bi jih bilo mogoče tudi z natančnostjo dokazati. Naj bi uporaba anilina vodila do papilomov v mehurju ali ledvični medenici ali v sluznici rektuma. Germanische Heilkunde® lahko tukaj ponudi zelo preprosto razlago:

Zaradi razbarvanja in spremembe vonja urina in blata lahko prizadeti posamezniki trpijo zaradi biološkega konflikta, da »ne morejo več označevati svojega revirja«. Če je prišlo do DHS, potem lahko ta konflikt, ki obstaja v ženski in moški obliki, privede do razjed ledvične medenice, razjed mehurja. Papilomi so torej ponovno keratinizirana, zaceljena stanja, ki smo jih prej napačno šteli za karcinome, a so bile v bistvu le neškodljive bradavice.

Na primer, če želite preučiti populacijo, ki živi blizu jedrskega reaktorja,  to so namreč samo revni ljudje, in če nasproti vzamete kontingent bogatih ljudi, ki jim ni treba živeti v bližini reaktorja, potem statistika dejansko kaže samo, da revni ljudje dobijo več raka kot bogati ljudje s polnimi čekovnimi knjižicami. Seveda nihče v statistiki ne omenja, da so bili nekateri revni, drugi pa bogati. Pravijo le, da so nekateri živeli pri reaktorju, drugi pa ne. Ne poznam pa nobenega bogataša, ki ne bi prodal svoje hiše in se odselil takoj, ko so se pojavili prvi načrti reaktorja.
In tako neskončno število statistik temelji na osnovnem opazovanju: revni ljudje imajo več bolezni kot bogati ljudje.

V vsakem onkološkem učbeniku piše, da obrezovanje preprečuje raka materničnega vratu, zato je antikancerogeno. Do te preiskave z idiotskim rezultatom je prišlo takole:
Izraelski zdravniki so pregledali kontingent izraelskih gospodinj, da bi ugotovili, kako pogosto so te ženske v petih letih zbolele za rakom materničnega vratu.
Kot primerjalni kontingent so uporabili kontingent arabskih prostitutk, ki so seveda imele neselektivne spolne odnose z obrezanimi in neobrezanimi moškimi. Seveda so te prostitutke, ki so si kruh služile z nožnico in vsem, kar sodi v to okolje, veliko pogosteje zbolele za rakom materničnega vratu kot izraelske gospodinje. Iz tega je sledilo, da je to lahko samo zaradi dejstva, da so izraelske gospodinje spale le s svojimi obrezanimi možemi, prostitutke pa tudi z neobrezanimi moškimi, iz česar se je spet sklepalo, da je za to kriva moška smegma.– Popoln psevdoznanstveni dokaz, da je smegma rakotvorna.

Ob poznavanju Germanische Heilkunde® je vsak nadaljnji komentar odveč.
Kot vsi vemo, statistika vedno trpi zaradi dejstva, da je glede na dva podobna dogodka, ki vključujeta podobna kontingenta, pribit le eden od možnih 50 razlogov, preostalih 49 razlogov pa je prezrtih. Takšna medicinska psevdostatistika preprosto ni znanost.

Statistika je bila vedno le številčni povzetek dejstev, domnevni vzroki so bili statistično konstruirani. Če pogledamo nazaj, je imela vsa statistika pomanjkljivost, da se je gibala le na organski ravni in tudi takrat zakon dvofaznosti bolezni, zaradi pomanjkanja poznavanja povezav, ni bil upoštevan , kakorkoli že, zanemarjeni sta bili tudi psihična in možganska raven, pomen biti levičar ali desničar. Da ne omenjam epileptične krize, ki je najpogostejši vzrok smrti.
Glede na to lahko upravičeno trdimo, da je bila večina medicinskih statistik sama po sebi ničvredna in nesmiselna.

Hepatocelularni karcinom je daleč najpogostejša vrsta raka v mnogih delih Afrike in Azije.

Mozambik70% vseh karcinomov
Senegal67% vseh karcinomov
Bantu in Južna Afrika50% vseh karcinomov
Indija, Kitajska, Tajvan in Filipini20% vseh karcinomov
ZDA, Kanada in Zahodna-Evropa2-3% vseh karcinomov

(Neumayr, A. and Weiss, W.: Liver tumors - new aspects. Hepatoga stroenterology 28:1, 1981)

Kot vemo iz Germanische Heilkunde®, na psihični ravni biološkemu konfliktu strah pred stradanjem ustreza karcinomu jetrnih celic. Nič čudnega, da je na območjih, za katera so značilni politični pretresi in lakota, rak jeter do 35-krat pogostejši kot na območjih urejenega in zagotovljenega preživetja, kot so ZDA, Kanada in Zahodna Evropa.

Statistične raziskave so pokazale naslednje dejavnike tveganja za nastanek raka materničnega vratu:
Nizek socialno-ekonomski status, rasa (temnopolte ženske so dvakrat pogosteje prizadete kot belke), zgodnja poroka, zgodnja starost ob prvem spolnem stiku, število partnerjev.
Iz tega so sklepali, da je moško seme rakotvorno.
(Swan, S.H., and Brown, W.L.: Vasectomy and cancer of the cervix. N.Engl.J.Med. 301:46,1979).

Potem ko iz Germanische Heilkunde® (prej: Neue Medizin, Germanische Neue Medizin) vemo, da rak materničnega vratu (pri desničarkah) na psihološki ravni korelira s spolnim konfliktom, je seveda s to statistiko osvetljeno, da prej in pogosteje ko ima oseba spolni odnos, večja je verjetnost, da bo prišlo do spolnega konflikta.

Copyright by Dr. med. Ryke Geerd Hamer 
prevod: Anita Kogelnik