Dogodki leta 2015

28.10.2015: RA Koch odda vlogo v imenu dr. Hamerja za ponovno izdajo dovoljenja za opravljanje poklica pri Hessenskem državnem izpitnem uradu za zdravstvene poklice.

Dr. Hamer je v tem letu napisal tri pisma predsedniku Vladimirju Putinu.  5. marca, 7. aprila in 2. maja.

Spletna stran je v izdelavi