Prevajalci in prevodi

Za razumevanje Germanische Heilkunde v njeni natančnosti, globini, obsegu in pomenu je treba obvladati nemški jezik.
Prevajalci dr. Hamerjevih zapisov v različne jezike (na tej spletni strani) so že vrsto let dobro podkovani poznavalci za Germanische Heilkunde. Nekateri med njimi so bili z dr. Hamerjem desetletja tesni prijatelji, dokler ni 2. julija 2017 zapustil ta svet.

Nismo poklicni prevajalci, imamo različno jezikovno ozadje. Brezplačno prevajamo za širitev Germanische Heilkunde. Prevod prevajalske agencije bi bil plačljiv in bi Germanische Heilkunde izkrivil, saj jo je treba razumeti na visoki ravni, da lahko prevedete izvirnike dr. Hamerja. Strojni- prevodi (google, deepl ...) so popolnoma neuporabni in po pomenu popolna ponareditev.

Nemško govorečim, preko prevodov, ne želimo odpreti vrat do Germanische Heilkunde. Prevajamo tako originalno, kot to dopušča jezik, v katerega se prevaja. Nemški jezik je zelo natančen jezik. Včasih je treba besedo ali besedno zvezo prepisati tako, da bo pomen besedila pravilno razumljen, zlasti v smislu Germanische Heilkunde. Pomen nekaterih besed ali pojmov v  jeziku Germanische Heilkunde je prav tako popolnoma drugačen. Predpogoj je ta pomen resnično razumeti.

Seveda pravilno razumevanje nomenklature ni le predpogoj prevajalca, ampak vsakogar, ki želi prodreti v znanje Germanische Heilkunde. V našem izobraževalnem programu se "besedišče" Germanische Heilkunde, kot osnova uči od začetka.

Dr. Hamer v knjigi  “Mein Studentenmädchen” (na voljo tudi v francoščini) piše o nemškem jeziku:

Lahko smo ponosni na naš lep in natančen nemški jezik, jezik pesnikov in mislecev, glasbenikov, izumiteljev in odkriteljev. Stara-visoka nemščina je mati vseh indogermanskih jezikov, in nemščina je hkrati izjemno intimen jezik, idealen za ljubezensko pesem, in tudi natančen jezik, ravno pravšen za jezik Germanische Heikunde.

Dr. Ryke Geerd Hamer

Možno je, da bo študij medicine oz. Germanische Heilkunde v prihodnje v nemščini, maternem jeziku dr. med. Mag. Theol. Rykea Geerda Hamerja.
Ali se bo nemščina uporabljala in poučevala kot prvi tuji jezik na nenemških univerzah in v izobraževalnih ustanovah ali bo to predpogoj za nekatera študijska področja, bo postalo jasno šele, ko bo končano zatiranje Germanische Heilkunde katere odkritelj je dr. Ryke Geerd Hamer.

O pomenu dr. Hamerjevih raziskav in odkritij za druga znanstvena področja piše zgodovinar Georg Kausch.
 

Če želite prispevati k širitvi Germanische Heilkunde in prispevati svoje jezikovno znanje (prevajalec, lektor), vas vljudno vabimo, da se na nas obrnete preko kontaktnega obrazca. Najlepša hvala!

 

Z vašo donacijo bodo dr. Hamerjeve  knjige prevedene v številne jezike. To tudi omogoča, da se knjige ne pojavljajo samo v digitalni obliki, temveč tudi v knjižni obliki. To podpira svetovno širjenje Germaniche Heilkunde® v njeni izvirno -izvirni obliki.

Hvaležni smo za vaš doprinos!