Pomembna predinformacija

Naš izobraževalni program je namenjen ljudem, ki se želijo naučiti Germanische Heilkunde zase in za svojo družino. Izrecno ne nagovarjamo ljudi, ki želijo poklicno terapevtsko dejavnost okrasiti z dodatno "izložbeno tablo". Zato se izrecno ne obračamo na terapevtske delavce.

Ta izobraževalni program je program, v katerem se kot oseba gradiš oz. preko izkušenj  in znanja izoblikuješ. Predaja znanje, toda sčasoma se razvije tudi določena čutnost, zgodi se notranja, naravna metamorfoza. Izoblikuješ se tako, da postajaš neodvisen in se med drugim učiš sporazumevanja v jeziku Germanische Heilkunde. Obstajajo redna spletna srečanja za medsebojno učenje. Za nas je izjemno pomembno, da se NE razume kot program usposabljanja. 

Naša ciljna skupina je družina

Germanische Heilkunde obstaja zunaj kompleksa današnje zavajajoče alopatske medicine, imenovane "dokazna medicina" in z njo tesno povezano "komplementarno medicino". Mešanje Germanische Heilkunde s katero koli tako imenovano alternativno terapijo (tj. komplementarno medicino) povzroči izključitev iz našega izobraževalnega programa, ker se komplementarna medicino razume in izvaja le kot dodatek k običajni alopatski medicini. Obe temeljita  na istih dogmah in iz njih izhajajočih idejah o boju (boj proti tako imenovani bolezni ali simptomom). Obe sta si medsebojno odvisni. In tako je trenutni sistem torej še naprej "napajan".

Ali je za naša  življenja  

kot človeška bitja in naše preživetje kot človeška vrsta 

 pomembno imeti celovito znanje Germanische Heilkunde?

Ewa Leimer

Dr. Hamerjevo odkritje v človeški zgodovini nima para. To je najpomembnejše in največje odkritje sodobnega časa in tudi prejšnjih časov. Zadeva človeško življenje v interakciji z vsemi drugimi živimi bitji. Že samo po sebi je tako dosledno in jasno, da ne potrebuje nobenih dodatkov, pravzaprav lahko z dodatki dejansko izgubi smiselnost. Kvečjemu, ko bo Germanische Heilkunde  priznana po vsem svetu, namesto današnje domnevne "medicinske znanosti", lahko pride do nadaljnjih odkritij znotraj sistema Germanische Heilkunde, ko bo človeštvo dojelo bistvo tega odkritja. V zgodovini odkritij ni nič primerljivega ... 

Da lahko to dragoceno odkritje danes doživimo kot pomoč, torej , da dr. Hamerjeve povezave zavestno preizkusimo in odkrijemo na sebi, jih moramo razumeti. Do njih se moramo dokopati. Še vedno ni druge poti! In vsi ljudje lahko uberejo to pot izkušenj. 

Sama hodim po tej poti že skoraj 30 let. Ne potrebujem nobenega nadaljnjega zdravniškega "nasveta" ali medicinske "pomoči" od zunaj. 
Ker je posebnost Germanische Heilkunde v tem, da če jo razumemo in upoštevamo naravne zakone, ne potrebujemo terapevta, ker naše telo izvaja "terapije" samo… Le redko je potrebna klinična pomoč: dr. Hamer govori o približno 5% vseh primerov. V preostalih primerih telo "nudi" pomoč samo. Teh 5% potrebuje tako imenovano klinično pomoč, ker je kopičenje konfliktne mase "pretirano", tj. zelo veliko in / ali je pomemben -smiselni poseben biološki program-SBS "ušel" izpod nadzora. 

Žal danes ne moremo računati na ustrezno klinično pomoč, saj ni klinike, kjer bi smeli uporabljati dr. Hamerjevo odkritje in "ukrepe pomoči", ki jih je treba upoštevati. 

Če je nekdo "prodrl" v Germanische Heilkunde, potem tudi razume, da je večina "bolnih"  že v vagotoni (zacelitveni) fazi. Z drugimi besedami, ključna prehodna točka smiselnega biološkega posebnega programa-SBS, tako imenovana konfliktoliza, je že dosežena. 

Na začetku smiselnega biološkega posebnega programa-SBS, z zelo akutnim dramatičnim konfliktnim šokom, ki ga doživljamo osamljeno, so vsi "terapevtski" biološki pripravki za "zdravljenje" v telesu že "izvedeni" . V takem primeru zadostuje,  potrpežljivo, z razumevanjem in modrim ravnanjem do samega sebe, iti skozi faze, ki prihajajo, ne da bi pri zaključevanju svojega dela motili telo.  

Tudi če je konflikt še vedno aktiven, potrebujemo razumevanje medsebojnih odnosov, da bi našli konflikt (DHS) in njegove sledi ter uspešno končali dejavnost konflikta. Noben terapevt na svetu ne more bolje ugotoviti vaših konfliktov kot vi, saj vas nihče ne pozna bolje. Nihče drug ni "v tebi". Da ne omenjam, da je za nas najbolje, da se pripravimo na simptome zacelitvene faze (pcl- faza) med konfliktno aktivno fazo (ca- faza). Tudi tega ne more, namesto tebe, nihče drug storiti. 

Poleg tega obstajajo tudi takšni konflikti, katerih dejavnosti v nobenem primeru ne smemo ustaviti, če lahko ocenimo, da se lahko med potekom Epi-krize zgodi prezgodnja smrt.

 Udeleženec seminarja (zdravnik) je nekoč dejal: 

                Zdaj vem: Germanische Heilkunde se ne učim za "nekoga drugega", ampak zase. 

Da, točno to je mišljeno! 

Zato bi moral vsakdo (skupaj s svojo družino) natančno vedeti, kaj se dogaja v njegovem telesu ... Morda zdaj bolje razumete, zakaj naš cilj ni usposobiti nobenega terapevta za katerega koli pacienta ali izvajati terapije za druge, ampak ljudi pošteno in temeljito poučiti o Germanische Heilkunde, da jo bodo lahko uporabili zase. 

Ali je beseda "pacient" primerna v Germanische Heilkunde se bo še pokazalo. Mislim, da bo ta oznaka v prihodnosti preživela. Navsezadnje beseda "pacient" opisuje nekoga, ki je potrpežljiv (patiens = potrpežljiv, vztrajen). In to je zelo pomembna lastnost, ki jo potrebujemo med smiselnim posebnim biološkim programom (SBS): moramo biti potrpežljivi in ​​brez panike, in moramo z razumevanjem in predvidevanjem prebroditi simptome SBS in se pametno odzvati na potrebe naša telesa. Za to potrebujemo prijazno okolje, ki tudi pozna povezave. Vsakdo, ki je zares razumel Germanische Heilkunde in jo vsak dan živi v krogu družine, se zaveda, da nihče ne more biti "ozdravljen" od nekoga tretjega. Sodelovanje  "pacienta" pri psiho-biološkem procesu, ki poteka v njegovem lastnem telesu je bistvenega pomena.

Pomemben predpogoj za optimalen potek SBS-a, kar je danes imenovano kot bolezen, je, da zaradi simptomov ne zaidemo v paniko in tako ne "zaženemo" nove SBS-e. Ker je te nove SBS-e, ki jih je ustvarila panika, težko končati.

Zadevna oseba se lahko npr. zaradi dodatnih SBS-ov znajde v začaranem krogu. Nato se pojavljajo novi simptomi, ki jih ni mogoče razvrstiti v primarni SBS. Takšni tipični sekundarni konflikti nastanejo zaradi občutkov, kot so strah pred smrtjo ali zaznani napad zaradi prihajajoče operacije, strah pred izgubo svojega obstoja ali občutek vizualne popačenosti in še veliko več. 

Razumevanje procesov, ki se odvijajo v živem telesu, nam daje potrebno zaupanje v naravo in notranjo umirjenost. Samo v tem stanju lahko človek sprejema uravnotežene odločitve. 

Če se želite tega znanja ponovno naučiti v trenutku, ko telo pestijo simptomi, ali je bila postavljena "grozeča" diagnoza in napoved, ali je bila "pohabljajoča" operacija in / ali kemoterapija "že izvedena",  je to zelo težka in večinoma nemogoča naloga.

Zato vabimo vse, da začnejo študirati Germanische Heilkunde, preden se pojavijo simptomi ali preden zdravnik postavi "zlonamerno" diagnozo ali prognozo. 


Učimo se zase
Prevod: Anita Kogelnik