Registracija


Pravila za geslo: najmanj 6 znakov, velika črka, mala črka, številka, posebni znaki
Strinjam se, da je moj e-poštni naslov vnesen v bazo podatkov spletne strani Germaniche Heilkunde. Moj e -poštni naslov ne bo posredovan tretjim osebam.

Prosim upoštevajte, da na e-mail naslove @icloud.com @mac.com @me.com naša e-poštna sporočila ne bodo prihajala, ker jih Apple zavrača.
Strinjam se, da bom prejemal glasilo.
Strinjam se tudi, da bom prejemal novice založnika Amici di Dirk.

Prosim upoštevajte, da na e-mail naslove @icloud.com @mac.com @me.com naša e-poštna sporočila ne bodo prihajala, ker jih Apple zavrača.